องค์การบริหารส่วนตำบลแก มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตามอัตราว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้

หมวดหมู่รอง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโจ้ก

Facebook