โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแก ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 กันยายน 2558 โดยสำนักงาน ฝ่ายพลเรือนจังหวัดสุรินทร์

หมวดหมู่รอง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโจ้ก

Facebook