องค์การบริหารส่วนตำบลแก มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตามอัตราว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี การแห่และถวายเทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลแก จึงขอเชิญชวนท่านร่วมส่งขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาประกวด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ณ วัดแจ้งบ้านแก  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Facebook