พนักงานส่วนกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • จ่าเอกธนภัทร์ ทองห่อ

  จ่าเอกธนภัทร์ ทองห่อ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก
  • นายวชิรศักดิ์ สระแก้ว

   นายวชิรศักดิ์ สระแก้ว

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   • นางสาวนุ่มนภา สุขเป็ง

    นางสาวนุ่มนภา สุขเป็ง

    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นางวิภาดา ผิวเหลือง

  นางวิภาดา ผิวเหลือง

  ครู
  • นางวนิดา นาดี

   นางวนิดา นาดี

   ครู
   • นางพูนทรัพย์ ฉลาดเลิศ

    นางพูนทรัพย์ ฉลาดเลิศ

    ครู
 • นางสมพร เลิศล้ำ

  นางสมพร เลิศล้ำ

  ครู
  • นางสาวศิริพร ดาศรี

   นางสาวศิริพร ดาศรี

   ครู
 • นางวีรยา สุขสวรรค์

  นางวีรยา สุขสวรรค์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  • นางสไมค์พร พวงบุญ

   นางสไมค์พร พวงบุญ

   ผู้ดูแลเด็ก
   • นางสาวกรรณิการ์ กองสุข

    นางสาวกรรณิการ์ กองสุข

    ผู้ดูแลเด็ก
 • นางมณีรัตน์ ปัตถวัลย์

  นางมณีรัตน์ ปัตถวัลย์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวโสภา สายน้อย

   นางสาวโสภา สายน้อย

   ผู้ดูแลเด็ก
   • นางสาวพัชชา จันทร์แดง

    นางสาวพัชชา จันทร์แดง

    ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page