องค์การบริหารส่วนตำบลแก ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคองส่งน้ำ หมู่ที่ 9  บ้านหนองหวัลาว ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 3 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page